تیم ما

جان دوئه

موسس و مدیر عامل

رابرت هوک

رهبر تیم

اوستین بورن

مدیر پروژه

مک خان

طراح

جان دوئه

موسس و مدیر عامل

رابرت هوک

رهبر تیم

اوستین بورن

مدیر پروژه

مک خان

طراح

جان دوئه

موسس و مدیر عامل

رابرت هوک

رهبر تیم

اوستین بورن

مدیر پروژه

مک خان

طراح

ما مورد اعتماد هستیم

خبرنامه

بهترین نسخه به روز رسانی را در صندوق ورودی خود دریافت کنید.